Privacyverklaring

Inleidende bepalingen

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Verantwoordelijke aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Verantwoordelijke is statutair gevestigd te M.H. Tromplaan 33 (7513AB) Enschede, staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 70900523 en draagt de naam Hereplusyou BV. Verantwoordelijke is per e-mail te bereiken via info@hobnow.nl.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Verantwoordelijke omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Verantwoordelijke aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

Verantwoordelijke behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 3 augustus 2018.

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens

In de eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt als u zich aanmeldt via de website of via de app. De persoonsgegevens worden gebruikt om u een goed beeld te geven van wat uw interesses zijn en wat u ermee kan doen. Bovendien worden de persoonsgegevens gebruikt om u in contact te brengen met mensen met dezelfde interesses. Bij het aanmelden via de website of via de app wordt aangegeven welke gegevens ingevuld moeten worden. Dit betreft uw facebookaccount, uw e-mailadres, uw geslacht, uw adres, uw telefoonnummer, uw foto’s en uw interesses. De persoonsgegevens worden opgeslagen totdat u het account verwijdert of totdat u een verzoek tot verwijdering indient.

Aan de verwerking van uw gegevens liggen de volgende rechtsgronden ten grondslag: u geeft toestemming voor het verwerken van de persoonsgegevens, het verwerken is noodzakelijk om de website/app goed te kunnen laten functioneren, het verwerken is noodzakelijk om uw vitale belangen te beschermen en het verwerken is noodzakelijk in verband met het algemeen belang.

Cookies   

Verantwoordelijke maakt op haar website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van verantwoordelijke bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie.  Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt Verantwoordelijke om een goede gebruikservaring aan u te kunnen leveren.

Verwijzing naar andere websites

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website.

Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere website die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van de Verantwoordelijke. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. Verantwoordelijke is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. Verantwoordelijke raadt u aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website.

Doorgifte aan verwerkers en derden

Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door Verantwoordelijke zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven 'verwerkers'. U kunt hierbij denken aan het bedrijf welke de hosting van de website van Verantwoordelijke verzorgt. De verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Verantwoordelijke.

Ook zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden als Verantwoordelijke op grond van een wettelijke verplichting gehouden is uw persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Beveiliging

Verantwoordelijke heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De applicatie maakt gebruik van SHA512 encryptie met SALT (32 en 64 bit). Daarnaast worden de encryptie modellen van Apple en Android hier overheen gebruikt. Verder verloopt alle data uitwisseling via een SHA256withRSA verbinding met RSA 4096 bits sleutel. Hierbij is er een extra authenticatie middels de SHA256 server authenticatie en dan moet er een gebruikersnaam en wachtwoord ingevoerd worden.

De gegevens worden dus over een beveiligde verbinding verstuurd.

 

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Indien u een account aanmaakt op onze website, kunt u zelf de door u verstrekte gegevens inzien, wijzigen of laten verwijderen.

 

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u een e-mail zenden aan info@hobnow.nl.

 

Indien u een klacht wil indienen over Verantwoordelijke met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit doen bij een toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens).